Karolina Lewandowska-Gwarda

dr Karolina Lewandowska-Gwarda

karolina.lewandowska-gwarda@uni.lodz.pl
pok.: A210
tel.: 42-635-51-12
www

Konsultacje

sem.A poniedziałek 8.10-9.40,

sem.B wtorek 11.30-13.00.

Office hours

sem.A Monday, 8.10-9.40,

sem.B Tuesday 11.30-13.00.