Katalog aktywności pracownika

Praca na rzecz Katedry:

  • tworzenie i aktualizacja strony internetowej,
  • podział dydaktyki,
  • organizacja konferencji
  • uczestnictwo w zebraniach Katedry,
  • sprawozdanie ze statutu,

Pomoc w przewodach doktorskich

Publikacje ze studentami

Inne