Zorganizowane konferencje naukowe

V International Scientific Conference SPATIAL ECONOMETRICS AND REGIONAL ECONOMIC ANALYSIS!
www.serea.uni.lodz.pl
14-15 June 2018

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne
13-14 czerwca 2016

International Scientific Seminar, New Perspectives and Challenges in Spatial Econometrics
26-27 luty 2015

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne
9-10 czerwca 2014

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne
4-5 czerwca 2010

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne
22-23 czerwca 2010

SKAD 2005
XIV KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
Podlesice k. Kroczyc,
1-23 września 2005

Międzynarodowa Konferencja AEA (Towarzystwa Ekonometrii Stosowanej)
2001, Warszawa

Seminaria francusko-polskie, Marché-Innovations-Développement Économiques,
(Rynek-Innowacje-Rozwój ekonomiczny)
1997, 1999

Seminaria francusko-polskie, Industrie et activite économiques: analyse intersectorielle et modélisation régionale, (Przemysł i aktywność ekonomiczna: analizy przekrojowe i modelowanie regionalne)
1995

Seminaria francusko-polskie,Emploi, Travail, Chômage: analyse économique, données statistiques et modélisation régionale (Zatrudnienie, praca, bezrobocie analizy ekonomiczne, dane statystyczne i modelowanie regionalne)
1993