6

Aktualności

 

V Konferencja Naukowa 2018

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE

czerwiec 2018 r.

Łódź, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 

V Scientific Conference 2018

SPATIAL ECONOMETRICS AND REGIONAL ECONOMIC ANALYSIS

June 2018

Łódź, Faculty of Economic and Sociology

 

Studia Podyplomowe
EKONOMIA ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
czytaj więcej >>
program (pdf)
informacje w pdf
International Scientific Seminar
New Perspectives and Challenges in Spatial Econometrics
26-27.02.2015
program (pdf)

Bogdan Suchecki (red.)

Ekonometria przestrzenna II.

Modele zaawansowane

 

czytaj więcej >>


Bogdan Suchecki (red.)
Ekonometria przestrzenna
Metody i modele analizy danych przestrzennych

czytaj więcej >>
   
NOWOŚĆ!
Jadwiga Suchecka
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

czytaj więcej >>