Aleksandra Dzięciołowska nagrodzona w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o. Łódź

fot. Sagar Patil / Unsplash
fot. Archiwum Aleksandry Dzięciołowskiej

Pani Aleksandra Dzięciołowska – studentka kierunku Gospodarka Przestrzenna – otrzymała II nagrodę w kategorii prac licencjackich w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w roku 2022. Konkurs organizowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. Łódź.

Praca pt. "Wybrane efekty rewitalizacji gminy Zgierz na przykładzie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 'Malinka'" napisana została przez p. Dzięciołowską pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Antczak, prof. UŁ w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej.

Więcej informacji o wynikach konkursu można znaleźć na stronie internetowej PTE o. Łódź.


Redakcja: dr Jakub Zasina