KATEDRA EKONOMETRII PRZESTRZENNEJ

Godło Polski
KATEDRA EKONOMETRII PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

O KATEDRZE

KEP - Zdjęcie

Do zainteresowań badawczych pracowników Katedry m. in. należą

  • Ekonometryczne modele przestrzenne
  • Konstrukcja i estymacja ekonometrycznych modeli regionalnych
  • Analiza danych panelowych
  • Modelowanie wektorowo-autoregresyjne
  • Rozwój i weryfikacja procedur estymacyjnych zaawansowanych metod analiz przestrzennych
  • Statystyczna i ekonomiczna analiza równości w finansowaniu i dostępie do usług medycznych
  • Budowa baz danych dla ekonomicznych analiz regionalnych
  • Informatyczne systemy prognozowania wielkości ekonomicznych (SAP, SPPP)
  • Badania procesów konwergencji realnej
  • Ewaluacja wpływu realizowanych polityk na gospodarki regionów (impact evaluation)