Co sprawia, że studenci są zadowoleni ze swojego zakwaterowania? Nowy artykuł już dostępny

Budynek mieszkalny
fot. Valentina Locatelli / Unsplash

Dr Jakub Zasina oraz dr Elżbieta Antczak opublikowali właśnie artykuł pt. "The ‚gown’ unconcerned with the town? Residential satisfaction of university students living in off-campus private accommodation" na łamach prestiżowego czasopisma "Housing Studies". Podejmują w nim problematykę satysfakcji mieszkaniowej studentów. Badanie przeprowadzili na podstawie odpowiedzi studentów kształcących się w Łodzi w Polsce oraz w Turynie we Włoszech.

Wyniki uzyskane przez autorów rzucają nowe światło na problem tzw. „studentyfikacji” oraz rolę studentów na rynku mieszkaniowym. Okazuje się bowiem, że zamieszkiwanie w pobliżu uczelni nie jest - jak mogłoby się wydawać - czynnikiem istotnie wpływającym na poziom satysfakcji mieszkaniowej studentów. Czynnikiem tym jest natomiast posiadanie mieszkania na własność. Istotne znaczenie mają także dla studentów przystępność cenowa zakwaterowania, wygląd zamieszkiwanego budynku, połączenia transportowe, oraz studencka atmosfera dzielnicy. Wyniki badania sugerują zatem, że wiele różnych dzielnic może być satysfakcjonującymi miejscami do zamieszkania przez studentów i dlatego warto świadomie kształtować geografie miejsc zamieszkania studentów w miastach akademickich.

Studenci i pracownicy naszej uczelni mogą przeczytać artykuł bezpłatnie poprzez e-zbiory Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, logując się na swoje konta uniwersyteckie. Pozostałe osoby mogą uzyskać dostęp do artykułu na stronie wydawcy.