Jak (i czy) zmienia się w czasie marketing polskich miast, gmin, powiatów i regionów? Nowy artykuł już dostępny

fot. Diego PH / Unsplash

W ostatnim numerze czasopisma "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series" ukazał się artykuł pt. "Is the grass elsewhere really greener? A study on the place marketing activity of Polish self-governments" poświęcony analizie aktywności marketingowej polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST - miast, gmin, powiatów i województw). Jego autorami są dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, dr Karolina Lewandowska-Gwarda oraz dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ.

Badanie, które autorzy zaprezentowali w artykule, oparto na odpowiedziach udzielonych przez praktyków zajmujących się promocją i brandingiem w samorządzie. Warto tu podkreślić, że w szeroko zakrojonym badaniu ankietowym zwrotność wyniosła niemal 70%.

Okazuje się, że zdecydowana większość polskich JST prowadzi działalność marketingową, ale niewiele z nich zdaje sobie sprawę z potrzeby systemowego i partnerskiego (dojrzałego) podejścia do tego procesu. Te JST, które już to robią, starają się nie stosować jednego "dobrego" podejścia do brandingu, lecz eksponują swoją własną specyfikę. Innymi słowy, zasadniej jest w promocji JST wypracować własny sposób na wyróżnienie się, niż "ślepo" kopiować rozwiązania podpatrzone gdzie indziej. Badanie pokazało także, że niekoniecznie wielkość środków na promocję czy wielkość JST wpływają na skuteczność marketingu, dlatego małe jednostki też mogą się w tym aspekcie wyróżnić.

Artykuł można przeczytać bezpłatnie w wolnym dostępie na stronie wydawcy.


Materiał źródłowy: dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
Redakcja: dr Jakub Zasina