Miasto zielone, produktywne i sprawiedliwe: Nowy cykl artykułów naszych badaczek

fot. Tom Jur / Unsplash

Dr hab. Elżbieta Antczak, prof. UŁ oraz dr Agnieszka Rzeńca z Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego są współautorkami cyklu trzech artykułów prezentujących wyniki badań nad "zielonymi", "produktywnymi" i "sprawiedliwymi" aspektami rozwoju miast.

Badaniom poddano 66 polskich miast na prawach powiatu, wykorzystując do tego wielowskaźnikową analizę statystyczną za lata 2010, 2015, 2018 i 2020. Dla każdego z artykułów opracowano autorskie, syntetyczne mierniki rozwoju.

Wyniki wskazują, że większość tych miast charakteryzuje postęp, przy czym dynamika zmian jest mocno zróżnicowana w poszczególnych aspektach. Zauważalne jest natomiast skracanie dystansu rozwojowego pomiędzy miastami.

Prowadzone badania ujawniły także niedostatki statystyki publicznej, ograniczenia i luki statystyki eksperymentalnej, które znacznie utrudniają prowadzenie regularnych pomiarów badanych aspektów rozwoju miast.

Badania te wpisują się w szeroki kontekst współczesnych procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych charakteryzujących miasta, tj. migracji, równości, inkluzywności, kryzysu klimatycznego, kryzysu energetycznego, zasobooszczedności oraz uwarunkowań instytucjonalnych (krajowych i międzynarodowych).

Z pełną treścią artykułów można zapoznać się bezpłatnie na stronach czasopism:

Wymienione publikacje powstały we współpracy z dr Agnieszką Sobol z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie (IOS – PIB).


Materiał źródłowy: dr Agnieszka Rzeńca
Redakcja: dr Jakub Zasina