Analizy ilościowe rządzą w ekonomii zdrowia! Relacja z EUHEA 2022

W dniach 5-8 lipca w Oslo odbyła się ogólnoeuropejska konferencja EUHEA, pt. Health economics for sustainable welfare systems. Okazuje się, że wszyscy ekonomiści zdrowia z całej Europy stosują zaawansowane metody ilościowe! Powszechne są analizy statystyczne, ekonometryczne i optymalizacyjne!

W konferencji brały udział dr Agata Żółtaszek oraz dr Alicja Olejnik. Ich wyniki badań wpisały się więc w mainstream, ponieważ dotyczyły oceny i kwantyfikacji ogólnego wpływu dobrobytu na śmiertelność. Wykorzystując model regresji change-point, stworzyły specyfikację, która modeluje związek między poziomem śmiertelności na choroby cywilizacyjne a poziomem rozwoju regionów europejskich.


Materiał źródłowy: dr Agata Żółtaszek
Redakcja: dr Alicja Olejnik