Gratulujemy Dyplomantkom i Dyplomantom!

Przełom czerwca i lipca to czas obron prac dyplomowych. Pracownicy Katedry Ekonometrii Przestrzennej w tym roku mieli przyjemność wypromować ponad 20 prac Studentów i Studentek. W roli promotorów wystąpili dr Agata Żółtaszek oraz dr Alicja Olejnik - prace licencjackie na kierunku Inwestycje i Nieruchomości, dr Artur Gajdos - prace magisterskie na kierunku Inwestycje i Nieruchomości, dr hab. Elżbieta Antczak - prace licencjackie na kierunkach Ekomiasto i Gospodarka Przestrzenna. Gratulujemy Promotorom, Dyplomantkom i Dyplomantom wspaniałych wartościowych dysertacji. Niezwykle miło wspominamy obrony.Materiał źródłowy: dr hab. Elżbieta Antczak
Redakcja: dr Alicja Olejnik