W jakim stopniu PKB per capita (nie) odzwierciedla poziomu życia

W dniach 8-10 września w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja, pt. "The 16 International Days of Statistics and Economics". Organizatorem konferencji był Prague University of Economics and Business.

The 16 International Days of Statistics and Economics

Na konferencji prezentowano i dyskutowano zagadnienia z zakresu statystyki, ekonomii i ekonometrii, demografii i zarządzania. Katedrę reprezentowała dr hab. Barbara Dańska-Borsiak, która przedstawiła referat "GDP per capita and standard of living in NUTS-4 regions in Poland". Badania pokazały, że powiaty o wysokim PKB per capita na ogół charakteryzują się wysokim standardem życia, jednak jest też wiele powiatów, zwłaszcza mniejszych miast na prawach powiatu, których pozycja rankingowa ze względu na standard życia jest znacznie wyższa niż ze względu na PKB. Badano też wpływ pandemii Covid-19.  Okazuje się, że w około 1/4 powiatów PKB per capita w roku 2020 było wyższe niż w 2019. Pozostałe 3/4 powiatów doświadczyło spadków, o różnej skali. Standard życia natomiast praktycznie się nie zmieni.

Materiał źródłowy: dr hab. Barbara Dańska-Borsiak

Redakcja: dr Alicja Olejnik