Doktorat mgr Magdaleny Brudz obroniny!

Obrona doktoratu

Mgr Magdalena Brudz jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Logistyka. W poniedziałek 20 lutego odbłya się obrona doktoratu mgr Magdaleny Brudz p.t. „ Wpływ rozwiązań IT na procesy transformacyjne rynku pracy w Polsce.” pisanego pod kierunkiem dr hab. Ewy Kusideł, prof. UŁ oraz dra Macieja Jewczaka (Katedra Badań Operacyjnych). W swojej rozprawie pani magister podjęła próbę oceny wpływu przemian technologicznych, w szczególności dotyczących rozwiązań IT, na sytuację krajowego oraz regionalnych rynków pracy.


Materiał źródłowy: dr Alicja Olejnik
Redakcja: dr Alicja Olejnik