„Gdybym był bogaty…” Dobrobyt – leczy czy zabija? Regionalna analiza wpływ netto bogactwa na zdrowie

Cywilizacyjne czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób niezakaźnych. Z drugiej strony lepsza wiedza i opieka zdrowotna podnoszą poziom prewencji oraz dostępności świadczeń medycznych. Wypadkowa pozytywnego i negatywnego wpływu dobrobytu (efekt netto) jest trudna do oszacowania.

Uzyskane przez dr. Alicję Olejnik i dr. Agatę Żółtaszek wyniki pokazują, że w przypadku większości badanych chorób w biedniejszych regionach UE, umieralność rośnie wraz z dobrobytem, a po przekroczeniu ekonomicznego progu zdrowia (oszacowanego na około 20 tys. euro PKB na mieszkańca), relacja ta stabilizuje się lub odwraca.

Choroby psychiczne i neurologiczne cechuje dynamiczny wzrost śmiertelności. Wysoki poziom PKB jest w stanie jedynie zahamować ten trend, ale nie odwrócić. Dla chorób nowotworowych ekonomiczny próg zdrowia jest wyjątkowo wysoki i tylko dla 13% europejskich regionów efekt netto dobrobytu przyczynia się do redukcji umieralności.

Polecamy! The net effect of wealth on health—Investigating noncommunicable diseases mortality in the context of regional affluence

 


Materiał źródłowy: dr. Agata Żółtaszek, dr Alicja Olejnik
Redakcja: dr Alicja Olejnik