Kobieta na rynku pracy w Polsce - nowa książka dr Karoliny Lewandowskiej-Gwardy

Najnowsza książka dr Karoliny Lewandowskiej-Gwardy: Kobieta na rynku pracy w Polsce. Analizy przestrzenne, przekrojowe, czasowe już dostępna!

Dr Karolina Lewandowska-Gwarda opublikowała monografię naukową pt. Kobieta na rynku pracy w Polsce. Analizy przestrzenne, przekrojowe, czasowe, z której dowiemy się min.:

Czy rynek pracy kobiet w Polsce jest zróżnicowany przestrzennie i czy jest wrażliwy na sytuacje kryzysowe?

W których grupach zawodowych pracuje najwięcej kobiet i czy rzeczywiście nadal mamy do czynienia z wertykalną i horyzontalną segregacją zawodową według płci?

Ile zarabiają kobiety?

Czy regulacje wprowadzone na rzecz równouprawnienia płci na rynku pracy spowodowały, że problem nierówności płacowych już nas nie dotyczy?

Czy rynek pracy kobiet jest w dobrej kondycji?


Materiał źródłowy: dr Karolina Lewandowska-Gwarda
Redakcja: dr Alicja Olejnik