Dr inż. Artur Gajdos kierownikiem projektu w ramach #EksocGrant

Dr inż. Artur Gajdos będzie kierował pracami badawczymi w zespole z dr hab. Elżbietą Antczak, prof. UŁ grantem

pt. „Zielone miejsca pracy w Polsce – identyfikacja i analiza”,

realizowanym w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej.

Głównym celem projektu jest identyfikacja stanu i kierunków zmian zapotrzebowania na zielone kompetencje w polskiej gospodarce na podstawie celowanego badania ankietowego obejmującego około 1000 „zielonych” firm.

Unikatowe bazy danych uzyskane z badania umożliwią uzupełnienie braków informacji oraz opracowanie analiz i wniosków o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących zielonych miejsc pracy w Polsce.

Gratulujemy!


Materiał źródłowy: dr. inż Artur Gajdos
Redakcja: dr Alicja Olejnik