Pracownicy IGP nagrodzeni za istotny wkład w ewaluację uczelni

fot. Sagar Patil / Unsplash

Uniwersytet Łódzki nagrodził osoby, których dorobek wniósł istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. W tym gronie znalazło się wiele osób pracujących w Instytucie Gospodarki Przestrzennej.

Wśród osób nagrodzonych za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej znaleźli się:

Ww. osoby w latach 2017-2021 kierowały projektem uwzględnionym w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wypełniły przypisaną lub większą liczbę tzw. "slotów publikacyjnych", a także osiągnęły sumaryczną liczbę punktów równą lub większą od wartości referencyjnej dla kategorii naukowej A w swoich dyscyplinach.

Natomiast wśród osób nagrodzonych za istotny wkład w tzw. opis wpływu w obszarze III kryterium znaleźli się:

Działalność ww. osób przyczyniła się do osiągnięcia w obszarze III kryterium liczby punktów równej lub większej od wartości referencyjnej dla kategorii A.

Nagrody wręczyła Rektor UŁ - prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - podczas posiedzenia Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w dniu 04.03.2024 r.


Redakcja: dr Jakub Zasina