Pracownicy IGP uhonorowani Nagrodami Rektora

fot. Maciej Andrzejewski / Centrum Promocji UŁ

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w dniu 04.03.2024 r. zostały wręczone Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Uhonorowani nimi zostali m.in. pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej.

Zespołową nagrodę za osiągnięcia naukowe - cykl publikacji pt. "Analizy i prognozy polskiego rynku pracy" - otrzymali:

Z kolei wśród osób ngrodzonych za działalność organizacyjną znaleźli się:


Redakcja: dr Jakub Zasina