Tomaszów Mazowiecki zmierza w kierunku "human smart city" z pomocą naszych pracowników

Tomaszów Mazowiecki ma ambicję stać się "human smart city". Szansą ku temu jest projekt realizowany w tym mieście od kwietnia 2019 roku. Ma on na celu opracowanie i wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań. Pracownicy naszej jednostki wspierają Tomaszów w realizacji tego ambitnego zamierzenia.

Nocna panorama miasta
fot. Dariusz Kwapisiewicz / Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Autobus miejski
fot. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Pierzeja zabytkowych kamienic
fot. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wspomniany projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska. Istotnym elementem projektu jest włączenie mieszkańców w życie miasta i wypracowanie najbardziej dogodnych dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego metod partycypacji.

Nasi pracownicy aktywnie wspierają Tomaszów Mazowiecki w tym zakresie. Pracami zespołu uniwersyteckiego kieruje dr Ewa Boryczka, zaś wykonawcami projektu są m.in. dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, dr hab. Elżbieta Antczak, prof. UŁ, dr Agnieszka Rzeńca, dr Jakub Zasina oraz dr Agata Żółtaszek. Zespół uniwersytecki zorganizował dotąd cykl szkoleń i warsztatów dla różnych grup mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, a także opracował "Plan rozwoju rozwiązań Smart City w Tomaszowie Mazowieckim".

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" przez miasto Tomaszów Mazowiecki. Tomaszów jest jednym z 25 laureatów tego Konkursu. Z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego partnerem merytorycznym projektu jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, który koordynuje i realizuje działania szkoleniowo-edukacyjne przy wsparciu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej.


Materiał źródłowy: dr Agnieszka Rzeńca
Redakcja: dr Jakub Zasina